MAKALELER

FİNANSMAN GİDER KISITLAMASININ PRATİK UYGULAMASI

Şirketlerin faiz ve kur farkı gibi finansman giderlerinin bir kısmı, belli şartlar dahilinde ve 2021 yılı ilk geçici vergilendirme döneminden başlamak üzere matrahlardan indirilemeyecektir. Şirketler ortalama olarak %60 yabancı kaynak - %40 öz kaynak dengesiyle faaliyetlerini sürdürmektedirler....

AR-GE VE TASARIM MERKEZİ OLMAK ARTIK ESKİSİ KADAR KOLAY DEĞİL!

AR-GE VE TASARIM MERKEZİ OLMAK ARTIK ESKİSİ KADAR KOLAY DEĞİL!   Bilindiği üzere, Ar-Ge, yazılım ve tasarım faaliyetlerinin destek süreçleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülmektedir. Bu desteklerle ilgili 5746 sayılı Kanun 28.02.2008 tarihinde yayımlanmıştır.Konunun detaylarına girmeden...

TEKNOKENTLERDE HİZMET VEREN ÖĞRETİM ÜYELERİ İLE İLGİLİ VERGİSEL HUSUSLAR

Teknokentlerdeki yönetici şirketler ile diğer işletmeler, projelerde öğretim üyelerinden danışmanlık, mentörlük ve benzeri adlarla birçok hizmet alırlar. Bu hizmetlerin verilme şekline bağlı olarak da vergileme işlemleri değişmektedir. Teknokent ve TTO’lar özelinde öğretim görevlilerinin vergisel...

YURTDIŞINA REMOTE ÇALIŞIP $ VEYA € BAZINDA MAAŞ ALANLARIN VERGİSEL DURUMU

Özellikle yazılım sektörü, mekandan bağımsız olarak çalışma konusunda önemli bir mesafe kat etmiş ve sektör dinamikleri bu şekil çalışmaya uygun hale gelmeye başlamıştır. Bu kapsamda, Türkiye’de yaşayan ve yazılım alanında faaliyet gösteren mühendis, yazılımcı veya teknik personelin bir kısmı da, yurt...

TEKNOKENTE HİÇ GELMEYEN FİRMALARIN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI KARŞISINDAKİ DURUMU

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri; 4691 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren ve yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün olanaklarından yararlanarak teknoloji veya yazılım...

TEKNOKENT TEŞVİKLERİ VE AYLIK MUAFİYET LİSTESİ UYGULAMASI

TEKNOKENT TEŞVİKLERİ VE AYLIK MUAFİYET LİSTESİ UYGULAMASI   I.GİRİŞ 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bölge firmalarına aşağıdaki istisna ve teşvikler uygulanmaktadır;  1. Kurumlar Vergisi İstisnası Teknopark Kanununun geçici 2. maddesine göre; -...