MAKALELER

TEKNOKENT YÖNETİCİ ŞİRKETLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNA UYGULAMASI

TEKNOKENT YÖNETİCİ ŞİRKETLERİNİN KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNA UYGULAMASIYönetici Şirketlerin 4691 sayılı Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançları ile Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu Bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri...

PATENT VE FAYDALI MODELE DAYALI SATIŞ İSTİSNASI

PATENT VE FAYDALI MODELE DAYALI SATIŞ İSTİSNASI Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesine göre, Türkiye’de gerçekleştirilen Ar-Ge ve yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan buluşların;a) Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların   b) Devri veya satışı neticesinde elde...

OYUN YAZILIMI SATIŞLARINDA TEKNOKENT UYGULAMASI

OYUN YAZILIMI SATIŞLARINDA TEKNOKENT UYGULAMASI   Teknokentlerde proje kapsamında oyun yazılımı gerçekleştiren şirketler, 4691 sayılı Teknokent Kanunundaki tüm teşvik ve istisnalardan yararlanır. Oyun firmaları proje sürecinde harcamalarına yönelik; - Personelin gelir vergisi stopaj...

TASARIM VE YAZILIM İHRACINDA KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ

6322 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen 10/1-(ğ) bendine göre, Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunanlara Türkiye’de verilen ve sadece yurt dışında yararlanılan tasarım ve yazılım hizmeti kazançlarının %50’si kurum kazancından...

ŞÜPHELİ DEĞERSİZ ALACAKLAR

TBMM’ye sevk edilen yeni Kanun Teklifine göre, 2021 yılı için kurumlar vergisi oranı %25; 2022 yılı için ise %23 olarak öngörülmektedir. Buna göre, en az 2 yıl süreyle yüksek bir kurumlar vergisi oranının uygulanacağı beklenmektedir. Yüksek bir maliyet yaratan kurumlar vergisiyle ilgili şirketlerin,...

KURUMLAR VERGİSİ TEŞVİKLERİ

TBMM’ye sevk edilen yeni Kanun Teklifine göre, 2021 yılı için kurumlar vergisi oranı %25; 2022 yılı için ise %23 olarak öngörülmektedir. Bu oranların Meclis çalışmaları sonucunda birkaç puan düşürülmesi ihtimal dahilinde olmakla birlikte, en az 2 yıl süreyle yüksek bir kurumlar vergisi oranının uygulanacağı...