YURTDIŞINA REMOTE ÇALIŞIP $ VEYA € BAZINDA MAAŞ ALANLARIN VERGİSEL DURUMU

Özellikle yazılım sektörü, mekandan bağımsız olarak çalışma konusunda önemli bir mesafe kat etmiş ve sektör dinamikleri bu şekil çalışmaya uygun hale gelmeye başlamıştır. Bu kapsamda, Türkiye’de yaşayan ve yazılım alanında faaliyet gösteren mühendis, yazılımcı veya teknik personelin bir kısmı da, yurt dışında bulunan şirketler için çeşitli şekillerde/formasyonlarda çalışmaktadır.

Yurt dışındaki yazılım firmaları adına çalışılması konusunda da çeşitli modeller bulunmakta ve farklı adlarla gelir elde edilmektedir.

Özellikle döviz kurlarının yüksekliği nedeniyle, yurt dışından elde edilen yazılım kazançları yüksek tutarlara ulaşmaktadır.

Özellikle mühendislik ve yazılım alanında yurt dışındaki firmalarla;

- İş sözleşmesi düzenlenerek ücretli şekilde çalışılmakta,

- Danışmanlık işi kapsamında serbest meslek yönünden hizmet verilebilmekte,

- Proje oluşturularak yurt dışındaki şirkete proje/yazılım satılmakta
veya benzeri hibrit modeller üzerinden faaliyet gösterilmektedir.

Bu çalışma tarzlarına göre vergilendirme ve muhasebe konusu da değişmektedir.

- Ücretli çalışanlar için Gelir Vergisi Kanununun 23/14 maddesindeki istisnadan yararlanılabilmekte,

- Teknokent projeleri için 4691 sayılı Kanundaki istisna ve teşvikler devreye girmekte,

- Yurt dışı hizmet faaliyetlerinin (danışmanlık hariç) bir kısmı için, Gelir Vergisi Kanunundaki %50 indirim uygulanmakta,

- KDV yönünden hizmet ihracatına yönelik istisna uygulanmakta,
ve yine hizmet şekline göre başka vergilendirme detayları ortaya çıkmaktadır.

Bu uygulamaların birçok alt detayı bulunmakta ve gelir tutarının yüksekliği nedeniyle özellikle istisnalara/indirimlere yönelik şartlara sıkı sıkıya bağlı kalmak icap etmektedir.

Özellikle, Gelir Vergisi Kanununun (GVK) 18. maddesinde yer alan ve 2022 yılı için üst sınırı 880.000 TL olan (serbest meslek) yazılım istisnası, yukarıda anlatılan yurt dışı hizmetler için uygulanmamakta ve bu konuda önemli hatalar yapıldığı görülmektedir.

GVK’nın 18. maddesindeki istisna sadece, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescil edilen yazılımların; satılması, devri veya kiralanmasından elde edilen kazançlar için uygulanmaktadır. Yurt dışına verilen yazılım hizmetleri için ise istisna devreye girmeyecektir. 


Güven AYYILDIZ
Ar-Ge ve Teknokent Uzmanı / SMMM

Sorularınız için : guvenayyildiz@argeveteknokent.com

Remote Çalışma
İstisna
Uzaktan Çalışma
İndirim
Destek