TEKNOKENTLER, AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE FİİLEN ÇALIŞAN ŞİRKET ORTAKLARININ ÜCRETLERİ

5746 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren Kurumlar Vergisi mükellefi sermaye şirketlerinin ortakları, ortak oldukları şirketlerde yürütülmekte olanprojelerde aktif olarak çalıştıkları görülmektedir.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 08.09.2011 tarih ve 62030549-KVK 10-1550 sayılı özelge ile 5746 sayılı Kanun kapsamında yer alan projelerde fiilen çalışan şirket ortaklarına çalışmaları karşılığında ödenen ücretler, diğer şartları da taşıması kaydıyla gelir vergisi stopaj teşvikinden faydalanması mümkündür.  

Denilmektedir.

Aynı durumun 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknokentte faaliyet gösteren Kurumlar Vergisi mükellefi sermaye şirketlerinin ortaklarını da kapsayacağı çok açıktır. Yine belirlenen şartları sağlaması kaydıyla 4691 sayılı kanun kapsamında yürütülen projeler kapsamında fiilen çalışan şirket ortaklarına ödenen ücretlerinde belirlenen oran nispetinde gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlandırılmasında her hangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Örneği, Eskişehir ATAP Teknokentinde faaliyet gösteren GÜNEY Bilişim Teknolojileri A.Ş. 4691 sayılı kanun kapsamında geliştirmekte olduğu (UMUT) yazılım projesinde görev alan şirket ortağına ödeyeceği 7.000,00 TL ücretten dolayı gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanabilir. Burada önemli olan husus şirket ortağının fiilen proje kapsamında çalıştığının ve fiilen bölgede veya proje kapsamında laboratuvar, analiz, test, deney, saha araştırması, bilimsel etkinlik veya ilk örnek (prototip) geliştirme faaliyetleri nedeniyle bölge dışında geçirdiği sürelerin ispatıdır. Bu sorumluluk şirkete aittir.  

Bu çerçevede 5746 sayılı Ar-Ge Kanunu kapsamında yürütülmekte olan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde yürütülmekte olan Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetleri kapsamında belirlenen şartları taşıması kaydıyla şirket ortaklarına ödenen ücretlerin gelir vergisi stopaj teşvikinden yararlanması mümkündür.

Güven AYYILDIZ
SMMM – ARGE VE TEKNOKENT UZMANI

Kaynak:
     1.Ar-Ge Teşvikleri ile Teknokentlerde Vergi ve Muhasebe Uygulamaları / Cem Arslan (Devlet Gelir Uzmanı)
     2.İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 08.09.2011 tarih ve 62030549-KVK 10-1550 sayılı özelgesi