MAKALELER

AR-GE ve YENİLİK FAALİYETLERİNDE HİBE VE DESTEKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

I. GİRİŞAr-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan pek çok işletmenin ortak sorunlarından bir tanesi Kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları hibe desteklerinnasıl muhasebeleştirileceği konusudur.Uygulamada alınan bu hibe ve desteklerin doğrudan...

TEKNOKENTLERDE SERİ ÜRETİM FAALİYETLERİ

I.GİRİŞ Bu yazımızda Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin seri üretime konu satışlarını ele alacağız.Kısaca Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Avantajları;Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bölge...

TEKNOKENTLER, AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİNDE FİİLEN ÇALIŞAN ŞİRKET ORTAKLARININ ÜCRETLERİ

5746 sayılı Kanun kapsamında faaliyet gösteren Kurumlar Vergisi mükellefi sermaye şirketlerinin ortakları, ortak oldukları şirketlerde yürütülmekte olanprojelerde aktif olarak çalıştıkları görülmektedir.İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığınca verilen 08.09.2011 tarih ve 62030549-KVK 10-1550 sayılı...

TEKNOKENTLERDE KİRALAMA KARŞILIĞI İNŞAAT İŞLERİ

Genel olarak, Hazineye, kamu kurumlarına veya üniversitelere ait araziler yönetici şirketlere uzun süreli (40 – 50 yıl) tahsis edilmektedir. Bu tahsisler sonucunda, yönetici şirketler arsa üzerine inşaatlar yapmakta, arsa sahibi kurum veya kuruluşlara kira ödemekte ve/veya teknokentteki şirketlerden...

TEKNOKENTLERDE YÜKLENİLEN KDV İNDİRİM KONUSU YAPILIR MI?

KDV Kanununun geçici 20. maddesine göre; - Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde, - Münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi,...

5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

5746 SAYILI KANUN YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                 14.02.2017 tarih ve 29979 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin...