Hukuk Danışmanlığı

Hukuki Konularda Çözüm Ortağımız ARS Hukuk Bürosu’dur.

ARS Hukuk Bürosu, Müvekkillerine başta Şirketler Hukuku, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Vergi Hukuku alanlarında dava ve danışmanlık hizmetleri olmak üzere, teknokent işletmeleri ve AR-GE faaliyetleri yürüten şirketlere danışmanlık hizmetleri verilmesi gibi spesifik alanlarda da hukuk hizmetleri sunmaktadır.

Dava, danışmanlık ve icra takipleri konusunda uzman avukatları ve dinamik bir ekibi bünyesinde barındıran ARS Hukuk Bürosu’nun hizmet sunarken amacı; Müvekkillerinin hukuki taleplerini karşılamak, faaliyet alanlarının gerektirdiği konularda hukuki danışmanlık hizmeti sağlamak, bunun yanı sıra sorunlar ortaya çıkmadan önlenmesi adına gerek hukuki gerekse ticari işlemlerinin hukuka uygun olarak yapılmasını sağlamaktır.

ARS Hukuk Bürosu; Müvekkillerine hizmet verirken, ihtiyaç ve talepleri gözeterek sorunlar karşısında en kısa zamanda en doğru çözümleri üretmeyi, yenilikleri takip etmeyi, ekip çalışmasını, profesyonel yönetim anlayışını, düzenli bilgilendirmeyi esas alan bir anlayışla hareket etmeyi kendine amaç edinmiştir.

ARS HUKUK BÜROSU FAALİYET ALANLARI

ŞİRKETLER HUKUKU

Şirketlerin birleşme, devralma, sermaye artırımı/azaltımı, bölünme ve hisse devir işlemlerinin yürütülmesi

 • Olağan ve Olağanüstü Genel Kurulların düzenlenmesi, Yönetim Kurulu Kararlarının tanzimi ile tescil ve ilan işlemleri
 • Şirketin ticari faaliyetlerinden doğan hukuki uyuşmazlıklar ile ilgili olarak danışmanlık ve dava hizmetleri verilmesi
 •  Ticari anlaşmaların müzakere ve taslak hazırlanması aşamalarında danışmanlık hizmetlerinin verilmesi

İŞ ve SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU


 • İşçi-İşveren arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında iş sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi,
 • İş Hukuku mevzuatında yapılan değişiklikler kapsamında iş sözleşmelerinin revize edilmesi,
 • AR-GE ve teknokent şirketlerine iş hukukuna ilişkin konularda danışmanlık verilmesi,
 • İşçi-İşveren ilişkisi kapsamında gizlilik ve rekabet yasağı sözleşmelerinin hazırlanması,
 • Fesih ihtarnameleri ve savunma istem yazılarının hazırlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliği kapsamında alınması gereken yasal önlemler hakkında danışmanlık verilmesi

VERGİ HUKUKU

 • Vergi hukuku alanında olay bazında ön danışmanlık hizmeti verilmesi
 • Şirket tarafından ihtiyaç duyulan finansal konularda şirketin ilgili birimlerine vergi tasarrufu sağlayacak önerilerin hazırlanarak sunulması
 • Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, KDV ve diğer bütün vergiler ile ilgili talepler ve idare tarafından yapılan tarh işlemleri konusunda çözüm üretilmesi, gerekli  olduğu hallerde vergi ihtilaflarının çözümü için müvekkillerin idari alanda veya mahkeme safhalarında temsil  edilmesi

AR-GE VE TEKNOKENT ALANINDAKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Türkiye’de Ar-Ge faaliyeti yürüten şirketler ile teknokentteki firmaların, 4691 ve 5746 sayılı Kanunlar çerçevesinde farklı teşvik ve desteklerden faydalanma imkanı bulunmaktadır. ARS Hukuk Bürosu bu kapsamda Müvekkillerine Ar-Ge teşvikleri ve bu teşviklerin muhasebesi alanında ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetini vermektedir


 • Ar-Ge faaliyetlerinde muafiyet ve istisnaların takibi ve raporlanması 
 • Ar-Ge mevzuatında ve alanında ortaya çıkan gelişmelerin takibi ve raporlanması
 • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri mevzuatındaki gelişmelerin takibi
 • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Ar-Ge faaliyetleri yürüten şirketlere sözleşme hukuku ve diğer talep edilen konularda hukuki danışmanlık hizmetleri verilmesi ve hukuki alt yapının hazırlanması,