AR-GE VE TASARIM

MERKEZLERI MUHASEBE VE VERGI EGITIMI

Detaylar
Ar-Ge, Tasarım ve Teknokentlerde

Muhasebe ve Vergi Danışmanlığı

AR-GE, TASARIM VE TEKNOKENT

Ticari faaliyet içerisinde bulunan hemen her işletmenin rekabetçi piyasa koşullarında sağlıklı ve güvenilir bir şekilde ayakta durabilmesi, hedeflenen büyümeyi sağlayabilmesi için doğru, güvenilir ve profesyonel bir danışmanlık hizmeti alması büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda alınan mali ve ticari danışmanlık hizmetleri işletmelerin etkin bir biçimde yönetilmesi ve işletme yöneticilerinin doğru kararlar almasında yol gösterici olmaktadır. 

Ar-Ge, Tasarım ve Teknokent sektöründe faaliyet gösteren veya bu girişimde olan onlarca işletmenin özellikle mali mevzuat konusunda doğru yönlendirilmesi işletmeler için olası çeşitli riskleri ortadan kaldırmakta ve önemli katkılar sağlamaktadır. Ar-Ge, Tasarım ve Teknokent faaliyetlerinde işletmelerin kuruluş aşamasından, sağlanan teşviklere ve muhasebe sürecine kadar olan bölümde sistemin doğru kurgulanması işletmeler için çok önemli kazanımları da beraberinde getirmektedir.
Şirketimiz, özellikli bir sektör olan Ar-Ge, Tasarım ve Teknokentlerde katma değer yaratan, çözüm üreten ve risklerinizi minimize eden mali müşavirlik, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir. Ar-Ge sektörünü düzenleyen 5746 ve 4691 sayılı kanunlar ile bu kanunların uygulama yönetmelikleri uzmanlık alanımızdır. 

Şirketimiz, 20 kişilik kadrosuyla Teknokentler, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine yönelik olarak aşağıdaki başlıklarda hizmetler sunmaktadır.

1. Mali Müşavirlik Hizmetleri  
2. Ar-Ge Tasarım Merkezi Kurulum Süreci Mali Danışmanlığı  
3. Teknokent Danışmanlığı  
4. Hibe Destekler ve Proje Hazırlama Mali Süreçler  
5. Tübitak Mali Rapor Hazırlama Hizmeti  
6. Kapasite Raporu Alımı  
7. Yerli Malı Belgesi Alımı  
8. Tür Belgesi Alımı  
9. Yatırım Teşvik Belgesi (Mali Uygulamaları)  
10. Teknokent İstisna Kazanç Tespit Raporu  
11. Teknokent Risk ve Uygunluk Denetimi  
12. Ar-Ge Merkezi Risk ve Uygunluk Denetimi  
13. Tasarım Merkezi Risk ve Uygunluk Denetimi  
14. Ar-Ge Ve Tasarım Merkezi Mali Uygulama Eğitimi  
15. Teknokent Mali Uygulama Eğitimi
16. Teknoyatırım Fizibilitesi  

hizmetleri sunmaktadır. 

HİZMETLERİMİZ

MAKALELER

AR-GE ve YENİLİK FAALİYETLERİNDE HİBE VE DESTEKLERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

I. GİRİŞAr-Ge ve yenilik faaliyetlerinde bulunan pek çok işletmenin ortak sorunlarından bir tanesi Kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar ile uluslararası fonlardan aldıkları hibe desteklerinnasıl muhasebeleştirileceği konusudur.Uygulamada alınan bu hibe ve desteklerin doğrudan...

TEKNOKENTLERDE SERİ ÜRETİM FAALİYETLERİ

I.GİRİŞ Bu yazımızda Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren mükelleflerin seri üretime konu satışlarını ele alacağız.Kısaca Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin Avantajları;Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bölge...